Deklaracja członkowska klubu

Akademia Sportu Prime Lubań

Siedziba klubu: ul. Warszawska 10 3, 59-800 Lubań
NIP: 6131591513, REGON: 525602735
Stowarzyszenie zarejestrowane w: KRS, nr 0001042272
Dane osoby uczestniczącej w zajęciach:


Szkoła lub uczelnia

Grupy *
Brak wybranych grup.
Wybierz grupę i naciśnij przycisk "Dodaj". Zawodnik zostanie dodany do wszystkich grup, znajdujących się na liście.

Dane opiekuna prawnego: