Deklaracja członkowska klubu

KS KYOKO

Siedziba klubu: ul. Międzynarodowa 58/60A 28, 03-922 Warszawa

Dane osoby uczestniczącej w zajęciach:


Szkoła:

Grupy *
Brak wybranych grup.
Wybierz grupę i naciśnij przycisk "Dodaj". Zawodnik zostanie dodany do wszystkich grup, znajdujących się na liście.

Dane opiekuna prawnego: