Deklaracja członkowska klubu

Orka Iława

Siedziba klubu: ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
NIP: 7441781958, REGON: 280457700
Stowarzyszenie zarejestrowane w: KRS, nr 0000342671
Dane osoby uczestniczącej w zajęciach:

Grupy *
Brak wybranych grup.
Wybierz grupę i naciśnij przycisk "Dodaj". Zawodnik zostanie dodany do wszystkich grup, znajdujących się na liście.

Dane opiekuna prawnego: