Deklaracja członkowska klubu

RK Athletics

Siedziba klubu: ul. Nowoursynowska 121d, 02-797 Warszawa
NIP: 521 388 02 52,
Dane osoby uczestniczącej w zajęciach:


Szkoła lub uczelnia

Grupy *
Brak wybranych grup.
Wybierz grupę i naciśnij przycisk "Dodaj". Zawodnik zostanie dodany do wszystkich grup, znajdujących się na liście.

Dane opiekuna prawnego: