Deklaracja członkowska klubu

Stowarzyszenie "Łuczniczy Marymont"

Siedziba klubu: ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

Dane osoby uczestniczącej w zajęciach:

Grupy *
Brak wybranych grup.
Wybierz grupę i naciśnij przycisk "Dodaj". Zawodnik zostanie dodany do wszystkich grup, znajdujących się na liście.

Dane opiekuna prawnego:

Szkoła: