Deklaracja członkowska klubu

Klub Sportów Azjatyckich Atemi

Siedziba klubu: ul. Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała

Dane osoby uczestniczącej w zajęciach:


Szkoła lub uczelnia

Grupy *
Brak wybranych grup.
Wybierz grupę i naciśnij przycisk "Dodaj". Zawodnik zostanie dodany do wszystkich grup, znajdujących się na liście.

Dane opiekuna prawnego: