Deklaracja członkowska klubu

Warszawski Klub Kolarski

Siedziba klubu: ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa

Dane osoby uczestniczącej w zajęciach:

Szkoła lub uczelnia

Grupy *
Brak wybranych grup.
Wybierz grupę i naciśnij przycisk "Dodaj". Zawodnik zostanie dodany do wszystkich grup, znajdujących się na liście.

Dane opiekuna prawnego: