Deklaracja członkowska klubu

Warszawski Klub Kolarski

Siedziba klubu: ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa

Dane osoby uczestniczącej w zajęciach:
Dane opiekuna prawnego:

Szkoła: