Deklaracja członkowska klubu

Warszawski Klub Kolarski

Siedziba klubu: ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa

Dane osoby uczestniczącej w zajęciach:

Szkoła:

Grupy *
Brak wybranych grup.
Wybierz grupę i naciśnij przycisk "Dodaj". Zawodnik zostanie dodany do wszystkich grup, znajdujących się na liście.

Dane opiekuna prawnego:

Ankieta - komunikacja

Opis ankiety...

O jakiej porze chciałby/chciałaby Pan/Pani otrzymywać powiadomienia o nowych składkach lub zbliżających się terminach płatności?
Jaki sposób kontaktu Pan/Pani preferuje?
Kiedy chciałby/chciałaby Pan/Pani otrzymywać powiadomienia o nowych składkach lub zbliżających się terminach płatności?